O firmě - technické vybavení

Firma investuje nemalé prostředky do strojního, nástrojového a technického vybavení, jako jsou např.: