Skladové prostory

Pro potřeby firmy byla část objektu v novém areálu upravena na skladovací prostory. V těchto prostorách jsou uskladněny zásoby běžného materiálu,zařizovacích předmětů, plynových a elektrických spotřebičů. Dále jsou ve skladových prostorách uloženy stroje,nástroje,nářadí atd. Sklad je také vybaven dílnou. Na dvoře firmy byl zřízen příruční sklad pro skladování materiálů a nářadí které nepodléhají povětrnostním vlivům.