O firmě

FA: JANPE byla založena současným majitelem Janem PĚNKAVOU v roce 1995. Již v začátcích prováděla větší zakázky a havarijní službu nonstop pro SF na Praze 10.Původně užívala pronajaté prostory v suterénu obytného domu v Malinové ulici. Jak se firma postupně rozrůstala a získávala větší zakázky byly tyto prostory nedostačující.

Proto se v roce 2001 přestěhovala do prostor bývalé školky v Golfové ulici. Tyto prostory však, v roce 2006, opět už provozním požadavkům nestačily, a tak firma zakoupila objekt vlastní ,s rozlehlou parkovací plochou,velkým skladovým prostorem a kancelářemi.Tento objekt byl kompletně zrekonstruován a upraven pro potřeby firmy.Z původního počtu 6 zaměstnanců, se firma rozrostla na dnešních 29, stejným tempem, jako se zvyšoval objem prací a zakázek.

V roce 2004 byla z důvody vysokého objemu zakázek založena firma FA: JANPE s.r.o., byli přijati další zaměstnanci a bylo dokoupeno technické vybavení, včetně nových automobilů.

V roce 2005 získala firma JANPE s.r.o. certifikát jakosti ISO 9001-9002.

V dnešní době má firma velký počet smluvních partnerů, pro které vykonává údržbu a NON-STOP havarijní službu, a to jak mezi úřady městských částí, tak i velkými správními a realitními firmami, stejně jako jednotlivými družstvy a společenstvími.

Od samého počátku existence obou firem jsou kladeny maximální nároky na zaměstnance, jejich odbornost, vzhled a vystupování. Jak firma , tak i všichni zaměstnanci mají potřebná oprávnění pro provádění odborných prací (sváření plastů, oceli, sváření a lisované spoje Cu).