Kanalizace

Kompletní rekonstrukce rozvodů kanalizace (z PVC, z HT a KG plastu).Částečné rekonstrukce rozvodů kanalizace (rozvody stoupací,ležaté,bytové), eventuelně opravy. Montáž kompletních i částečných nových rozvodů kanalizace, v bytových i nebytových objektech a prostorech.

Dále provádíme čištění kanalizací a odpadů (do průměru 300) a to ruční spirálou, chemické, elektrickým spirálovým strojem REMS-ROTHENBERG ( i frézování), čištění tlakovou vodou + kamerový monitoring). Také provádíme nové domovní kanalizační přípojky, nebo opravy a rekonstrukce stávajících přípojek. Provádíme proplachy a vysávání odpadních jímek, čištění gaigerů, vpustí a dešťových svodů.

Zajišťujeme projektovou a poradenskou činnost

Nepřetržitou pohotovostní službu tel.: 271 960 434–5, 602 667 667