Havarijní služby

Provádíme nepřetržitou havarijní službu v oborech voda, topení, plyn, elektro a čištění kanalizace ve Vámi spravovaných nebo vlastních bytových nebo nebytových objektech. Havarijní služba je prováděna denně po 24 hodin - ve všední dny, o sobotách, nedělích a svátcích.

Na provedení havarijní práce se náš pracovník dostaví do 90 minut po výzvě k odstranění havárie, provede opravu předmětné havárie, eventuálně dohodne další následné práce za účelem odstranění příčin havárie, aby nedošlo k poškození zdraví či majetku.

Cena za poskytování výkonu havarijní služby je paušální poplatek za bytovou nebo nebytovou jednotku za měsíc.

Uhrazení paušálních poplatků bude dohodnuto oboustranně.

Cena za provedení havarijní práce bude objednateli fakturována daňovým dokladem na podkladě zakázkového listu, ev. inkasována v hotovosti příjmovým dokladem - jedná se o případy, kdy si havarijní práci hradí objednatelé - nájemníci sami dle vyhlášky. S tímto jsou naši zaměstnanci seznámeni - proškoleni.

V součastné době provádíme havarijní služby pro:

Pohotovost: 602 667 667 (pouze pro smluvní partnery)